เลือกสินค้า และ บริการ

VPS SSD WINDOWS S
พื้นที่ใข้งาน:SSD 24GB (Raid-6)
ปริมาณการส่งข้อมูล:ไม่จำกัด
CPU:2 Core CPUs
RAM:2GB (not shared)
Newtork:1Gbps shared
สำรองข้อมูล (Backup):ทุก 30 วัน
รอบรับ Windows:Support
ราคาต่อเดือน : 1,100 บาท
฿1100.00บาท รายเดือน
฿3300.00บาท รายสามเดือน
฿6600.00บาท รายครึ่งปี
฿13200.00บาท รายปี
VPS SSD WINDOWS M
พื้นที่ใข้งาน:SSD 48GB (Raid-6)
ปริมาณการส่งข้อมูล:ไม่จำกัด
CPU:4 Core CPUs
RAM:4GB (not shared)
Newtork:1Gbps shared
สำรองข้อมูล (Backup):ทุก 30 วัน
รอบรับ Windows:Support
ราคาต่อเดือน: 1,500 บาท
฿1500.00บาท รายเดือน
VPS SSD WINDOWS L
พื้นที่ใข้งาน:SSD 72GB (Raid-6)
ปริมาณการส่งข้อมูล:ไม่จำกัด
CPU:6 Core CPUs
RAM:6GB (not shared)
Newtork:1Gbps shared
สำรองข้อมูล (Backup):ทุก 30 วัน
รอบรับ Windows:Support
ราคาต่อเดือน: 1,900 บาท
฿1900.00บาท รายเดือน
VPS SSD WINDOWS XL
พื้นที่ใข้งาน:SSD 96GB (Raid-6)
ปริมาณการส่งข้อมูล:ไม่จำกัด
CPU:8 Core CPUs
RAM:8GB (not shared)
Newtork:1Gbps shared
สำรองข้อมูล (Backup):ทุก 30 วัน
รอบรับ Windows:Support
ราคาต่อเดือน: 2,200 บาท
฿2200.00บาท รายเดือน

Powered by WHMCompleteSolution