หน้าหลัก > คลังความรู้ > คู่มือวิธีการใช้งานต่างๆ > การสร้าง Subdomain


การสร้าง Subdomain
การสร้าง Subdomain

1.DirectAdmin>Subdomain Management
2.ตั้งชื่อ Subdomain > Create
3.จะเห็น Subdomain ที่ตั้งไว้
4.กลับมาที่หน้า Home > File Manager
5.คลิกที่ public_html > Subdomain (ที่ตั้งไว้)

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read

Powered by WHMCompleteSolution